Foreningen Liv i Stubbekøbing

Liv i Stubbekøbing er en forening, der blev stiftet den 23. oktober 2007. Baggrunden var et offentligt møde i august 2007, hvor 165 borgere efterlyste initiativer, der kunne vende den negative udviklingsspiral, som mange følte, at Stubbekøbing befandt sig i.

Liv i Stubbekøbings formål er:

  • at være paraplyorganisation, der varetager eller kan være talerør for fælles interesser for borgere, foreninger og virksomheder i Stubbekøbing og byens opland.

 

  • at skabe trivsel og fremme udvikling med målet at få 500 flere borgere i området i år 2015.

 

  • at gøre Stubbekøbing og opland til et attraktivt sted at befinde sig i for alle, der er bosiddende, arbejdende, turist eller gæst i området.

 

Foreningen har en bestyrelse på 7 medlemmer. Der etableres arbejdsgrupper efter behov på 5-10 medlemmer, der arbejder på forskellige udviklingsprojekter som f.eks. etablering af et Museums- og Kulturcenter, en plan for udvikling af havneområdet, udvikling af anlæg, stier m.v., dannelse af netværk for mindre erhvervsvirksomheder, ungdomsaktiviteter m.v. Endvidere er en række foreninger og erhvervsvirksomheder medlem af foreningen.

Vi informerer på vores hjemmeside www.livistubbekoebing.dk  om foreningen og dens aktiviteter. Vi vil fremover tillige informere om, hvad der i øvrigt sker i Stubbekøbing og omegn. Vi har en vision om at hjemmesiden skal fungere som en byportal for Stubbekøbing og omegn, hvor alle kan gå ind og få en oversigt over, hvad der sker, ikke blot i foreningen Liv i Stubbekøbing og dens arbejdsgrupper, men i alle lokale foreninger og organisationer. Vi vil også åbne op for at butikker og andre erhvervsvirksomheder kan få en profil på hjemmesiden, så vi kan synliggøre de mange tilbud og muligheder, som området byder på.