Grupper i Liv i Stubbekøbing

Der er i foreningens regi etableret en række grupper bestående af borgere, der gerne vil gøre en indsats for at skabe mere liv i Stubbekøbing.

De fleste grupper stammer fra da initiativet til Liv i Stubbekøbing blev taget på et borgermøde i august 2007. Der blev da dannet 10 grupper, som skulle arbejde videre med de mange forslag og ideer, der kom frem på mødet. Eb del af grupperne er stadig aktive. Et par stykker har afsluttet deres arbejde, herunder den gruppe, der skulle forberede foreningens etablering på en stiftende generalforsamling den 23.oktober 2007. Nogle af grupperne har skiftet tovholder, og der er gruppemedlemmer der er gået ud, og andre der er kommet til.

Der er stadig behov for folk, der har lyst til at være med, enten i en af de eksisterende grupper eller i nye grupper. Det er en god måde til at etablere nye kontakter og blive en del af et lokalt netværk. Forslag til oprettelse af nye grupper er meget velkomne.

Hver gruppe har en tovholder, som er bindeled mellem gruppen og foreningens bestyrelse.