Mediepolitik

 

 Liv i Stubbekøbing har udarbejdet en mediepolitik, så rammer og vilkår er kendt for alle, der ønsker at bruge Liv i Stubbekøbing som en mediekanal. 

Liv i Stubbekøbing er en paraply organisation, der er talerør for fælles interesser for borgere, foreninger og virksomheder, og derfor er disse 3 målgrupper nævnt i mediepolitikken. 

Borgere: Når der er borgere, der henvender sig med et initiativ, der er til fælles gavn som f.eks. en fælles vandretur, vil vi gerne videreformidle anliggendet på mail/facebook, og evt. på hjemmesiden. 

Hvis henvendelsen er af personlig karakter eller der er en personlig vinding ved anliggendet, vil vi ikke videreformidle. Derfor formidler vi f.eks. ikke private loppemarkeder, mv. 

Redaktøren af facebook, mail og hjemmeside har kompetence til at vurdere og beslutte omkring de enkelte henvendelser. 

Foreninger: Når det er foreninger, der henvender sig, vil vi gerne videreformidle anliggendet. Hvis de ikke er medlemmer, kan det ske på facebook. Er foreningen medlem kan det tillige ske på mail til medlemmerne og på hjemmesiden, hvor vi udsender det materiale, som vi får indleveret. Eneste udtagelse er, hvis foreningens arrangement modarbejder formålet med Liv i Stubbekøbing. 

Redaktøren af facebook, mail og hjemmeside har kompetence til at vurdere og beslutte omkring de enkelte henvendelser. 

Virksomheder: Når det er en virksomhed, der henvender sig, vil vi som udgangspunkt ikke videreformidle henvendelsen, da Liv i Stubbekøbing pt. ikke er en platform for reklamer/tilbud. Tvivlstilfældene er der, hvor en virksomhed laver et arrangement, der er af folkelig karakter, som f.eks. markedsdage på Torvet eller på havnen. Eller et arrangement sammen med en forening, hvor foreningen bliver tilgodeset med omtale eller økonomi, hvilket f.eks., kan ske i forbindelse med et juletræssalg. 

På facebook skriver vi om nyheder i Stubbekøbing, og nævner også gerne, hvis der kommer en ny virksomhed i området. 

I forbindelse med at vi arbejder på en ny hjemmeside for Stubbekøbing og omegn i samarbejde med områdefornyelsen, er det muligt, at der åbnes for erhvervsannoncer på hjemmesiden, hvilket vil føre til en justering af ovenstående. 

Redaktøren af facebook, mail og hjemmeside har kompetence til at vurdere og beslutte omkring de enkelte henvendelser.