Stubbekøbing Havn

Stubbekøbing Havn er en del af Guldborgsund Havne, med administration i Nykøbing Falster men stadig med en lokal Havnefoged, der ved hvad der sker i Stubbekøbing Havn.Havnefogeden kan træffes på mobil nr.: 51 74 01 09
Stubbekøbing Havn er placeret tæt ved motorvej E 55. Der er gode til- og frakørselsmuligheder i forhold til havnen.

Stubbekøbing Havn udgør de samlede havnekajer ca. 900 meter. Vandybden er mellm 2,5 og 5 mtr, og kan anløbes af skibe på op til 120 mtr. længde og 22 mtr. bredde.

Stubbekøbing Havn har en stab på 2 medarbejdere samtHavnefogeden, der refererer til Havnechefen i Nykøbing Falster.

På Stubbekøbing Havn findes der bedding til skibe med optil 80 T. Derudover findes der maskiner med frontlæsser, fejemaskine m.m.

Havnen har betydelige befæstede arealer til oplægning af gods i kortere eller længere perioder. Der kan endvidere anvises arealer uden for havneområdet.

Brugere afStubbekøbing Havn har mulighed for at blive forsynet med ferskvand, tilslutning til el-nettet, bunkermulighed, proviantering. Derudover er der mulighed for reparation af både; maskiner, træ og stålarbejde.

På havnen i Stubbekøbing finder man flere virksomheder og samarbejds-partnere. To erfarne mæglerfirmaer er repræsenteretog der tilbydes både klareringsopgaver og stevedoreløsninger i velfungerende samarbejde mellem aller parter; kunder og havne.