Nord-Øst Falster

 

Nordfalster udgør et bakket morænelandskab fra sidste istid, der i Bavnehøj ved Nørre Alslev når 44 m.o.h. Fra Næsgård over Åstrup slynger sig en ca. 10 km lang række af åse, samlet kaldet Falsteråsen, vestpå. Den består af 100-200 m brede og op til 15 m høje, langstrakte bakker. Åsrækken fortsætter langs Møllesø, Hulsø og Virket Sø. Egnen omkring Horbelev er præget af dødis med moser som Maglemose og Horreby Lyng, en af Østdanmarks største højmoser. Langs østkysten nord og syd for fiskerlejet Hesnæs og i områdetnordøst for NykøbingFalster findes større skovområder